آخرین خبر

احتیاج به کمک دارید؟٬ با ما تماس بگیرید : ۳۶۳۵۹۳۶۹-۰۷۱ || ارسال درخواست در ساعات غیر اداری

پیوستن به جمع مشترکین ADSL مگانت

اتصال به راحتی آب خوردن ...

GreenCheck پیوستن به جمع مشترکین ADSL مگانت   به هیچکس اجازه ندهید به کابل های تلفن شما دست بزند !

مشاهده میگردد برخی از شرکت ها جهت ارائه خدمات اینترنت به ساکنین سیم کشی سیم های تلفن متقاضی را با بهانه های مختلف از جمله ارائه ADSL نسل نو از بین برده و این امر باعث میشود که مشترک نتواند از سرویس ADSL بهره ببرد.

GreenCheck پیوستن به جمع مشترکین ADSL مگانت   چگونه مگانت به ما ADSL ارائه میکند ؟

مگانت با رانژه کردن سیم تلفن متقاضی در مرکز تلفن ساختمان امکان اتصال از طریق تکنولوژی ADSL را برای متقاضی فراهم میسازد.

GreenCheck پیوستن به جمع مشترکین ADSL مگانت   ما که تلفن نداریم چگونه به ADSL مگانت متصل شیم ؟

سیم کشی تلفن مهم است نه بوق !
مگانت با نسب تجهیزات لازم ارائه این خدمات را میسر میسازد.

GreenCheck پیوستن به جمع مشترکین ADSL مگانت با ADSL مگانت به چه خدمات ارزش های افزوده دیگری دسترسی مییابیم ؟

با اتصال به ADSL مگانت به زودی بوق تلفن ثابت را خواهید شنید !!!
خدمات ارزش افزوده دیگر در راه است …

GreenCheck پیوستن به جمع مشترکین ADSL مگانت برای وصل شدن به ADSL مگانت چه مراحلی را دنبال کنیم ؟

فقط کافیست شماره های مگانت را به مدیر ساختمان خود بدهید و از او درخواست کنید تا با مگانت تماس بگیرد.
به انتهای مسیر راهی باقی نمانده است …


 

جهت درخواست نصب و راه اندازی و یا مشاور با ما تماس بگیرید .