آخرین خبر

احتیاج به کمک دارید؟٬ با ما تماس بگیرید : ۳۶۳۵۹۳۶۹-۰۷۱ || ارسال درخواست در ساعات غیر اداری

طراحی و پیاده سازی شبکه های MPLS/VPLS

با توجه به ضعف زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز اغلب شرکتهای بزرگ کشور جهت پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون اداری و همچنین سیستمهای انتقال صوت و تصویر مابین شعب که نیازمند دسترسی به ارتباطات باند وسیع به صورت اختصاصی جهت برقراری ارتباط امن و اختصاصی مابین شبکه های محلی شعب میباشد، این شرکت آمادگی دارد تا ارتباط باند وسیع را با استفاده از تکنولوژی VPLS مابین شعب آن مجموعه رافراهم سازد.
در شرایطی که شبکه های VPN عموما انتقال دیتا را از طریق پروتکل های لایه سوم ، انجام می دهند . فناوری VPLS برای ایجاد شبکه های خصوصی مجازی در لایه دو در یک پیکربندی any-to-any مورد استفاده می نماید. به طوری که تمام کاربران یک شبکه VPLS بدون توجه به مکان فیزیکی، به صورت مجازی در یک LAN قرار گرفته و بهره بردار خدمات مذکور می تواند خود مدیریت شبکه اختصاصی مربوط به خود را بدون هیچ وابستگی به تامین کننده سرویس (provider) عهده دار شود .با ایجاد شبکه VPLS مزیتهای ذیل برای بهره بردار شبکه قابل حصول خواهد بود:

امکان مدیریت ترافیک پهنای باند در هر یک از نقاط
وابسته نبودن به تامین کننده سرویس جهت تخصیص هرگونه IP
با توجه به یکپارچگی شبکه VPLS تمامی نقاط در یک LAN  تحویل مشترک می گردد.
مکان مدیریت امنیت شبکه شعبات از طریق نقطه مرکزی شبکه MPLS

امکان استفاده از فایروال متمرکز
دسترسی به سرویس اتوماسیون اداری از طریق نام سرور (بدون استفاده از آپی آدرس)
امکان مدیریت سرویس DNS و DHCP سرور از بستر نقطه مادر
کاهش سرور  و تجهزات شعبات
استفاده از آنتی ویروس تحت شبکه و مدیریت کلیه سیستم ها از نقطه مرکزی
دسترسی به سیستم های کامپیوتری در تمامی نقاطی که از طریق سرویس VPLS با هم ارتباط دارند
دسترسی به کامپیوترها بدون استفاده از Default Gatewayدر تمامی نقاط


 

شما می توانید برای درخواست این سرویس و آگاهی از تعرفه های آن با ما تماس بگیرید .