آخرین خبر

احتیاج به کمک دارید؟٬ با ما تماس بگیرید : ۳۶۳۵۹۳۶۹-۰۷۱ || ارسال درخواست در ساعات غیر اداری

منشور اخلاقی گروه مگانت

کلیه پرسنل این گروه آرمان خود را بر پیشتازی به ارائه خدمات فناوری اطلاعات در سطح منطقه دانسته و با کوشش خود را مکلف به رعایت این اصول می دانند :

  • وجدان کاری
  • مشتری مداری
  • پاسخگویی کامل و صحیح به نیاز منطقی مشترکین
  • حفظ اسرار شرکت و مشترکین
  • انضباط اداری و کاری
  • آراستگی خود و محیط کار
  • رعایت اخلاق و برخورد صحیح با همکاران